Vad är det bästa med att jobba på Ants?

  • ”Jag var aningen tveksam till konsultrollen innan jag började på Ants. Jag kände att det var viktigt att hamna i ett team och var rädd att man skulle behöva vara mycket ensam i sitt arbete. Men det bästa på Ants är just den gemenskap och kultur vi har. Det är en väldigt välkomnande kultur och man hjälper varandra, även fast vi alla är konsulter.”

    Nils Johansson Torstenson

    Talent Acquisition Consultant

Department

Talent Acquisition

Already working at Ants Tech Recruiters?

Let’s recruit together and find your next colleague.

@ants.se