facebook tracking

Vi har haft våra första utbildningar i omedvetna fördomar och härskartekniker

I Ants jämställdhetsgrupp jobbade vi under 2019 med att utveckla och konkretisera vårt arbete. Ett resultat av detta är bland annat att vi har tagit fram en utbildning i omedvetna fördomar och härskartekniker som vi tänkte berätta lite mer om här.

 

Syftet med utbildningen och med att vi som rekryteringsföretag jobbar med dessa ämnen över huvud taget är att vi på Ants ska vara medvetna om våra fördomar för att förhindra att de får betydelse i vårt dagliga arbete. För att kunna medvetandegöra sina fördomar behöver en jobba mycket med sig själv och denna utbildning är ett sätt att komma igång med det. 

 

Bild1-BLOGG.png

 

 

Vad innebär omedvetna fördomar? 

Som tänkande varelse har du ju en medfödd förmåga att kategorisera saker och ting, det är också något som vi blir socialiserade in i för att vi ska kunna kommunicera över huvud taget. Förenklat sett är det när olika kategorier tillskrivs olika värden som det kan ge verkliga konsekvenser för verkliga människor, exempelvis inom rekrytering. 

 

Fördomar bygger på förförståelse som en får via kunskap och erfarenheter utifrån vilka en bildar sig en uppfattning som sen upplevs som sann. Men till saken hör att dessa uppfattningar ofta är kopplade till olika maktstrukturer i vårt samhälle och bygger på skadliga stereotyper. Om vi får fatt på våra omedvetna fördomar så kan vi lära om oss och medvetet välja att agera annorlunda än vi annars hade gjort.   

I utbildningen ingår några ögonöppnande övningar för att vi ska få möjlighet att reflektera kring normer, stereotyper och de konsekvenser de kan ha. En övning gick exempelvis ut på att diskutera vad 100 slumpmässigt utvalda personer skulle beskriva några olika versioner av en man.

Bild2-BLOGG.png


 

Härskartekniker 

En av effekterna av omedvetna fördomar är härskartekniker, det är en informellmaktutövning som "sparkar neråt" mot den som, i just det sammanhanget befinner sig i en underordnad position.  

Eftersom det är någonting som en kan bli utsatt för i arbetslivet så går vi i utbildningen igenom de vanligaste, diskuterar exempel och lyfter fram några motståndsstrategier baserade på forskning!   

 

Osynliggörande 

När någon förminskas genom bristande respons, tystnad eller att uppmärksamheten ägnas åt till exempel mobilen i stället för att lyssna när hen pratar. Det kan även handla om att någon tar åt sig äran av andras förslag eller forskning.  

 

Förlöjligande 

Det du säger kan förvandlas till ett löjeväckande skämt. Eller så flyttas fokus från det du säger till din kropp, ditt utseende eller sexualitet. Förlöjligande kan även uttryckas genom stereotypa generaliseringar, rasistiska, homofoba, transfoba och så vidare. 

 

Undanhållande av information 

Vissa informeras andra inte, medvetet för att trycka ner, eller informellt för att ”spontana” kretsar uppstår där vissa exkluderas och därigenom fråntas möjlighet att påverka. 

 

Dubbelbestraffning 

Hur du än gör duger det inte. När härskartekniken utövas finns det inget sätt att göra ”rätt”, det görs hela tiden en negativ tolkning av ditt arbete, ditt beteende eller dina beslut. 

 

Påförande av skuld och skam 

En härskarteknik där offret tillskrivs ansvar för en kränkning. Den som säger ifrån får höra sådant som: Du överreagerar, du har ingen humor, du är en paragrafryttare... Härskartekniken kan även utövas organisatoriskt, du upplever skam när du inte får tillräckliga resurser för att göra ett fullgott jobb. 

Lediga jobb

Connect with us to stay up to date on new openings.

All jobs

Already working at Ants Tech Recruiters?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ants.se
Teamtailor

Career site by Teamtailor